Struikelstenen
Appingedam

schildering op het plafond van de synagoge in Appingedam

Educatie

De Stichting Struikelstenen Appingedam vindt het van het grootste belang dat ook in het onderwijs aandacht wordt besteed aan (de verhalen achter) de struikelstenen.

Het is daarom de bedoeling ‘lesbrieven’ te maken (voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs), geschreven vanuit het perspectief van de om het leven gebrachte Joodse kinderen. Op deze manier wordt een verbinding gelegd met de huidige generatie kinderen / leerlingen: “Het had mijn klasgenootje of buurmeisje kunnen zijn”.

Onderwijsproject Eemsdeltacollege:
Portret van Maurits Nieweg

Op verzoek van geschiedenisdocent Redmer Wolbers hebben twee leden van ons bestuur een onderwijsproject op het Eemsdeltacollege in Appingedam begeleid. Leerlingen van vwo-3 deden onderzoek naar het leven van Maurits Herman Nieweg, op 16 jarige leeftijd in Sobibor vermoord. Maurits heeft destijds op de Rijks HBS gezeten, een voorganger van het Eemsdeltacollege.

Op 21 juni 2018 presenteerden zij het resultaat, in de vorm van een portret van Maurits.

U kunt dit boekje bestellen door overmaking van € 3,50 voor bezorging in Appingedam/Delfzijl e.o. (zie Eemsmond Express) of € 5,00 (overig) op onze rekening NL60 SNSB 0705 771 466 t.n.v. St. Struikelstenen Appingedam, o.v.v. ‘Portret Maurits’. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden!

In de pers:

Interview dorpskrant Woldwagter
Artikel Eemslander

Onderwijsproject cbs De Citer

In het voorjaar van 2019 begeleidden wij een onderwijsproject rond struikelstenen voor groepen 6 en 7 van cbs De Citer. De leerlingen bezochten de synagoge en de Joodse begraafplaats en maakten werkstukken over de geschiedenis van Joods Appingedam en over Aron Jacob Akker, zoon van godsdienstleraar Heiman Akker. Ook kregen ze een gastles van Sara Kirby-Nieweg, die in 1941 in Appingedam werd geboren, en net als haar moeder de oorlog overleefde door onderduik. De leerlingen hingen aan haar lippen.

Sara Kirby Nieweg geeft een gastles aan groep 6 en 7 van  cbs De Citer