Steun ons
 

 

Home     Struikelstenen     Slachtoffers     Stichting     Educatie     Steun ons     Contact

Voor het realiseren van onze plannen zijn wij geheel afhankelijk van subsidies, sponsoring en donaties.

De struikelstenen kosten € 132,- per stuk. Voor alle activiteiten – dus naast de struikelstenen ook herdenkingsbijeenkomsten, herdenkingsboekjes en educatiemateriaal -  is een bedrag van € 20.000,- benodigd. 

Diverse organisaties ondersteunen ons inmiddels (logo’s hieronder) en ook ontvingen we verschillende particuliere donaties. Maar we zijn er nog lang niet …

Wilt u ook een steentje bijdragen? Dat kan door een gift over te maken op rekening IBAN: NL60SNSB 0705 771466 o.v.v. 'donatie' en uw adres.

Elk bedrag is welkom!

Wij hebben de ANBI-status.