Struikelstenen
Appingedam

schildering op het plafond van de synagoge in Appingedam

Voor het slagen van ons project waren wij geheel afhankelijk van subsidies, sponsoring en donaties. Dankzij talloze gulle bijdragen van zowel organisaties (zie logo’s hieronder) als particulieren konden wij al onze plannen realiseren. Hoewel ons hoofddoel – struikelstenen – inmiddels is bereikt, willen wij doorgaan met onze educatieve en voorlichtingsactiviteiten. Wilt u ons daarbij financieel ondersteunen, dan kan dat via rekening IBAN: NL60SNSB 0705 771466 o.v.v. 'donatie' en uw adres.

Wij hebben de ANBI-status.

gezamenlijke kerken
Appingedam en Tjamsweer